ثبت نام کارشناس

تصویر کارشناس

لطفا عکس معتبر با حجم حداکثر ۵۰۰ کیلوبایت بار گذاری کنید.
تصویر کارشناس
فراموش نکنید ابتدا عکس خود را بارگذاری کنید.
کاربران حقیقی حق انتخاب دو نوع خدمت در یک گروه را دارند.

اطلاعات کاربر پرونده

سوابق پرونده ها و خلاصه ارجاعات کاربر

توجه: حداکثر تا دو خدمت میتوانید ارائه دهید
انتخاب نوع خدمات و گروههای کارشناس
  کارشناس بازدید مشاور پیمانکار ناظر ساخت مسئول فنی کارشناس بازدید مختص واحد های روستایی آزمایشگاه های آب و خاک صدور شناسنامه پروژه
دام
گلخانه
قارچ
گیاه پزشکی
امور اراضی
شیلات
آزمایشگاه آب و خاک
منابع طبیعی(مستثنیات)
صنایع غذایی
ماشین آلات کشاورزی
صنایع تبدیلی و تکمیلی
محیط زیست
سامانه های نوین آبیاری
مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی

شهرستان محل کار بر حسب اولویت

توجه: شهرستانها فقط برای خدمات انتخاب شده در بالا قابل اعمال میباشند
  کارشناس بازدید مشاور پیمانکار ناظر ساخت مسئول فنی کارشناس بازدید مختص واحد های روستایی آزمایشگاه های آب و خاک صدور شناسنامه پروژه
اولویت اول
اولویت دوم
اولویت سوم
حذف